Što je holter EKG-a?

1. Što je holter EKG-a? Holter EKG-a (holter srca) je uređaj koji kontinuirano prati i bilježi otkucaje i ritam srca tijekom 24 sata ili dulje. 2. Kada se preporučuje dijagnostika pomoću EKG holtera? Pomoću Holtera prate se promjene u zdravlju srca nakon srčanog udara...