Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti i poremećaja srca i krvnih žila

Kardiološki pregledi i pretrage

I

U Poliklinici Centromedica možete obaviti specijalistički pregled kardiologa, kontrolni pregled i konzultacije s kardiologom, elektrokardiografiju (EKG), ultrazvuk srca, color doppler srca i njegovih krvnih žila, holter tlaka, holter EKG-a i ergometriju.
Ovisno o zaključcima pregleda, pacijent se upućuje na detaljnije analize i/ili preporučene zahvate kod kardiološkog specijalista.

Specijalistički pregled i konzultacije:

• kardiološki specijalistički pregled
• EKG
• UZV i doppler srca
• ergometrija srca (test opterećenja srca)
• holter EKG-a
• holter tlaka
• predoperativni pregledi